Thursday, November 14, 2013

Think Positive?

 Magaling tayong magpayo. "think positive malalagpasan natin yan" pero ang reyalidad, ay napakasalimuot. Sa kabilang banda, ang problema o pagsubok na dumadaan sa ating buhay at pamumuhay ay nararanasan natin lahat. Ibat-iba man ang ating mga pananaw, aminin mo man sa hindi bumibigat ito habang tumatagal. Hindi dito pinag-uusapan kung makakayanan mo ang bigat, kundi ang itatagal mo sa pagsasa-ayos nito.

Tandaan na ibaba ang baso. Pahinga-Pahinga din pag may time. 

Reactions: